Akademia Rodzinna - terapia indywidualna i małżeńska

Poniedziałek

Sylwia Stachecka - Tomasiewicz: 10:00 - 14:00 (terapia indywidualna i par)

Anna Filipowicz: 10:00 - 14:00 (terapia indywidualna)

Maria Szaniawska-Thiel: 14:00 - 20:00 (terapia indywidulana)

Marek Wróbel: 15:00 - 18:00 (terapia indywidualna)

Maria Gąszewska: 15:00 - 19:00 (terapia dzieci i młodzieży)

Magdalena Piotrowska - Fedyk: 16:00 - 21:00 (terapia indywidualna i par)

Aleksandra Karwacka: 18:00 - 21:00 (terapia indywidualna)

Wtorek

Agnieszka Całka: 8:00 - 16:00 (terapia uzależnień)

Magdalena Piotrowska-Fedyk: 9:00 - 15:00 (terapia indywidualna i par) 

Maria Szaniawska-Thiel: 9:00 - 10:00; 12:00 - 14:00 (terapia indywidualna)

Magdalena Bogdan: 14:30 - 18:00 (terapia indywidualna)

Maria Gąszewska: 15:00 - 18:00 (terapia dzieci i młodzieży)

Sylwia Stachecka - Tomasiewicz: 16:00 - 21:00 (terapia indywidualna i par)

Marek Wróbel: 17:00 - 20:00 (terapia indywidualna)

Anna Filipowicz: 19:00 - 21:00 (terapia indywidualna)

Agnieszka Umińska: 18:00 - 21:00 (mediacje)

Środa

Agnieszka Umińska: 8:00 - 14:00 (mediacje)

Maria Szaniawska-Thiel: 14:00 - 18:00 (terapia indywidualna)

Alicja Kuczyńska-Krata: 9:00 - 14:00 (mediacje)

Magdalena Piotrowska-Fedyk: 14:00 - 21:00 (terapia indywidualna i par)

Aleksandra Karwacka: 17:00 - 21:00 (terapia indywidualna)

Anna Filipowicz: 18:00 - 20:00 (terapia indywidualna)

Marek Wróbel: 20:00 - 21:00 (terapia indywidualna)

Czwartek

Izabela Odziemiec: 9:00 - 10:00 (porady prawne)

Magdalena Piotrowska-Fedyk: 10:00 - 13:00 (terapia indywidualna i par)

Magdalena Bogdan: 10:00 - 18:30 (terapia indywidualna)

Sylwia Stachecka-Tomasiewicz: 15:00 - 21:00 (terapia indywidualna i par)

Marek Wróbel: 17:00 - 20:00 (terapia indywidualna)

Piątek

Maria Szaniawska-Thiel: 9:00 - 15:00 (terapia indywidualna)

Alicja Kuczyńska-Krata: 9:00 - 13:00 (mediacje)

Monika Chmielewska: 13:00 - 21:00 (muzykoterapia i filmoterapia)

Marek Wróbel: 16:00 - 20:00 (terapia indywidualna)

Sobota

Allicja Kuczyńska-Krata: 9:00 - 15:00 (mediacja)

Marek Wróbel: 17:30 - 20:30 (terapia indywidualna)

Warszawa

ul. Dominikańska 2

Klasztor Dominikanów na Służewie