Akademia Rodzinna

Terapia   Warsztaty   Wykłady 

O nas

Akademia Rodzinna zaprasza na sesje terapeutyczne osoby dorosłe, małżeństwa, młodzież i dzieci, które napotkały na swojej drodze przeszkody nie do pokonania i szukają pomocy specjalistów.
Pomożemy tym, którzy:

  • nie radzą sobie ze stresem i ciągłym napięciem
  • doświadczają smutku, przygnębienia
  • znajdują się w sytuacjach kryzysowych: rozstanie, rozwód, żałoba, choroba własna lub bliskiej osoby 
  • mają trudności w relacjach i komunikacji z drugim człowiekiem
  • doświadczają kryzysu w małżeństwie
  • mają trudności w zrozumieniu samego siebie i swojego zachowania
  • borykają się z kłopotami rodzinnymi, wychowawczymi, szkolnymi

12/22 listpada (w poniedziałki/czwartki rusza po raz dwudziesty grupa "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" prowadzona przez Marię Szaniawską-Thiel. Zostały ostatnie wolne miejsca. Zapraszamy. 

Trwa nabór do rocznej grupy terapeutycznej, która ruszy w styczniu 2019 roku - szczegóły w ulotce. Zapraszamy.

Nasz zespół

Elżbieta Bartha

Mgr pielęgniarstwa, konsultant laktacyjny IBCLC, instruktor w szkole rodzenia, absolwentka Studiów Podyplomowych Instytutu Studiów nad Rodziną przy UKSW. Pomoc w zakresie karmienia piersią, pielęgnacji noworodka/niemowlęcia, rodzicielstwa bliskości.

kontakt: elzbieta.bartha@gmail.com

 

Magdalena Piotrowska-Fedyk

Psychoterapeuta, mediator, trener. Pracuje z parami i rodzinami pomagając w sytuacjach kryzysowych i problemach wychowawczych. Prowadzi terapię osób dorosłych, które doświadczają zaburzeń nastroju, lęków, trudności w kontrolowaniu emocji i problemów osobistych.  Jest trenerem komunikacji, TUS i ART.

kontakt: m.piotrowska.fedyk@gmail.com 
tel: +48 733 989 331

Magdalena Bogdan

Psycholog oraz psychoterapeutka. Szkoliła się w Laboratorium Psychoedukacji, gdzie ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i 2-letnią Szkołę Psychoterapii Grupowej. Ukończyła również pierwszy stopień Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT).
Pomaga m.in. osobom w depresji, doświadczającym objawów lękowych, z zaburzeniami osobowości, osobom z tzw. syndromem DDA/DDD, współuzależnionym, z niestabilnym poczuciem wartości, a także osobom doświadczającym niepłodności. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

kontakt: magdalena.kus@gmail.com

Maria Gąszewska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Absolwentka UW, specjalista 2. stopnia, certyfikat psychoterapeuty IPP 1993r. Wieloletnie doświadczenie współpracy z dziecięcymi specjalistami: neurologiem, psychiatrą, pediatrą.

kontakt: +48 22 543 99 08 (czynny w poniedziałek 15:00-19:00)

Zapisy tylko telefonicznie. 

Maria Cichocka

Szczęśliwa żona, mama Piotrka, nauczycielka wychowania fizycznego. Odpowiedzialna za „Wyspę Skarbów” - spotkania dla mam z dziećmi. Wychowanka DA Studnia. Pasjonatka sportu, miłośniczka planowania i dobrej organizacji. 

kontakt: maria.m.cichocka@gmail.com

Aleksandra Karwacka

Psycholog  kliniczny, psychoterapeuta  po Szkole Psychoterapii przy Ośrodku INTRA. Od 2009 roku pracuje m.in.  z osobami  uzależnionymi, współuzależnionymi oraz DDA. Prowadzi terapię indywidualną krótko i długoterminową oraz terapię grupową. Prywatnie mama dwójki dzieci.
kontakt: aleksandraa.karwacka@gmail.com

tel: +48 783 888 832

Magdalena Jóźwik

Pedagog, doradca w zakresie rozwoju osobowego i zawodowego, trener z osobistym doświadczeniem pracy z warsztatem dwunastokrokowym
„Wreszcie żyć -12 kroków ku pełni życia”

kontakt: mjkonsultacje@gmail.com
tel: +48 515 558 995

Marta Szostak

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Z dziećmi pracuje od 2010 roku. Dotychczas można ją było spotkać w Fundacjach: Sto Pociech, Dajemy Dzieciom Siłę, Uniwersytet Dzieci. Obecnie prowadzi zajęcia sensoryczne dla najmłodszych oraz grupę wsparcia dla mam.

kontakt: mart.szostak@gmail.com

Maria Szaniawska-Thiel

Pomaga osobom dorosłym z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, zajmuje się również poradnictwem psychologicznym oraz wspieraniem rozwoju osobistego.  
Szczególnie ważna w jej praktyce jest praca z rodzicami, którzy często doświadczają trudności w rodzicielstwie, na skutek własnych bolesnych doświadczeń w dzieciństwie (osoby z grupy DDA/DDD).

kontakt: mjunosza@poczta.onet.pl

Justyna Janicka

Psycholog i psychoterapeuta, przez wiele lat zawodowo związana z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Malmö (Szwecja), gdzie specializowała się w dignozie i terapii zaburzeń neuropsychologicznych (min. ADHD i Asperger), jak również stanów depresyjnych i lękowych. Prowadzi  poradnictwo psychologiczne i terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych, również tych przygotowujacych się do życia konsekrowanego. Integruje różne podejścia terapeutyczne. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prywatnie żona i mama czterech córek. 

kontakt: justyna@janicka.nu

Aleksandra Kreczmańska

Counsellor. Prowadzi grupy warsztatowe. Projekty, które tworzy i realizuje powstają z nieustannego zaciekawienia życiem wewnętrznym i rozwojem człowieka dorosłego. Autorka programu rozwoju osobowego Przystań dla serca. Więcej informacji na stronie www.przystandlaserca.pl

kontakt: aleksandrakreczmanska@gmail.com

Elżbieta Szeliga

Rehabilitant niemowląt, fizjoterapeuta. Prowadzi własny ośrodek rehabilitacyjny.

kontakt: szel.beta7@op.pl

tel: +48 508 131 262

Agnieszka Doboszyńska

Doradca psychologiczny, doradca ds. niepłodności. Od 2008 roku pomaga osobom mającym kłopoty z płodnością. Udziela konsultacji indywidualnych, prowadzi autorskie warsztaty dla kobiet Wielkie Chcenie (www.wielkiechcenie.pl), wykłada. Wspiera przyszłych i obecnych rodziców, w oparciu o tezę, iż zmiana rodzi zmianę. Współautorka książki pt. „Nadzieja na nowe życie. Poradnik dla marzących o dziecku” (Znak, 2015 oraz FIN, 2018) Współpracuje z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym i Stowarzyszeniem Dwie Kreski.

kontakt: adoboszynska@o2.pl

tel: +48 501 532 680

Anna Kachniarz

Psycholog. Terapeuta w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w ośrodku INTRA. Prowadzi terapie indywidualne dorosłych i młodzieży. Pomaga między innymi osobom w kryzysach osobistych, z trudnościami w relacjach oraz w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, ofiarom przemocy, rodzicom borykającym się z trudnościami wychowawczymi oraz osobom, które zetknęły się z sektami i ich bliskim. Nieustannie szkoli się i pracuje pod superwizją.

kontakt: ankachniarz@gmail.com

Marek Wróbel

Psychoterapeuta, filozof, nauczyciel. Absolwent studiów doktoranckich z filozofii - Ignatianum w Krakowie. W trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii przygotowującego do certyfikatu wg kryteriów European Association of Psychoterapy (atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Doświadczenie kliniczne zdobywał m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie - MCN Zagórze, oraz na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym IV Kliniki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży. Pomaga m.in. w nerwicach, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach osobowości, trudnościach w relacji, szeroko rozumianych trudnościach społecznych, trudnościach wieku dorastania, oraz w sytuacjach kryzysowych.
Pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

kontakt: pokojnumer4@gmail.com

tel: +48 537 064 777

Małgorzata Krzemińska

Fizyk, neurologopeda, terapeuta psychomotoryki, wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka od 0r.ż. (prawidłowe kształtowanie funkcji oddechowych i pokarmowych) u dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym, ze sprzężoną niepełnosprawnością - zespoły wad genetycznych, MPD, autyzm, itp. Zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców: muzykoterapia z elementami neurologopedii, psychologii.

kontakt: malgorzata.j.krzeminska@gmail.com

Sylwia Stachecka - Tomasiewicz

Psychoterapeuta na zaawansowanym etapie szkolenia psychoterapeutycznego (MABOR), profilaktyk, pedagog, resocjalizator. Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodych dorosłych. Pomaga osobom, które doświadczają stanów depresyjnych, nerwicowych, lękowych, trudności emocjonalnych, reakcji stresowych, poczucia zagubienia życiowego, dolegliwości psychosomatycznych, braku zrozumienia własnej sytuacji życiowej, pustki, (powtarzających się) trudności w relacjach, przemocy, zależności, wykorzystywania, przeciążenia. Wspiera również tych, którzy borykają się z trudnościami w związkach i w rodzinie. W pracy dopasowuje odpowiednie podejście terapeutyczne do danej osoby i jej potrzeb. Pracuje pod stałą superwizją.

kontakt: stachecka.tomasiewicz@gmail.com

tel: +48 725 174 779

Monika Chmielewska

Muzykoterapeuta, filmoterapeuta, muzykolog, tyflopedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, ATK i APS w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Duchowości Chrześcijańskiej na PWTW - Collegium Bobolanum. Przez 17 lat związana zawodowo z Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Terapią obejmuje dzieci i młodzież oraz młodych dorosłych. Pomaga również osobom niepełnosprawnym z dodatkowymi obciążeniami zdrowotnymi.  Prowadzi terapię grupową i indywidualną w zakresie problemów natury emocjonalnej, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, trudności w relacjach, w zrozumieniu siebie, trudności w zmaganiu się z chorobą, stresem i napięciem. W swojej pracy stosuje m. in. techniki relaksacyjne w formie wizualizacji, techniki aktywizujące pacjenta ruchowo lub tylko słuchowo.  W terapii wykorzystuje m. in. nagrania muzyki poważnej, filmowej, tanecznej, popularnej, etnicznej, relaksacyjnej, odgłosy akustyczne itp. Filmoterapię realizuje  grupowo, a wykorzystywanym narzędziem terapeutycznym są filmy obyczajowe, dramaty, dokumentalne, science fiction, komedie. Pracuje pod stałą superwizją.
Kontakt: monikachmielewska@outlook.com
tel.: +48 603 911 399

o. Marek Krysztopik OP

Koordynator  

e-mail: ignoto@op.pl, tel: +48 728 479 381

Warszawa

ul. Dominikańska 2

Klasztor Dominikanów na Służewie